Nicole van Goethem (1941-2000) is tekenkunstenaar, cartoonist en animator. In 1987 wint ze met haar debuutfilm Een Griekse Tragedie de eerste en enige Belgische Oscar. van Goethem tekent in de jaren zeventig en tachtig mee aan verscheidene animatiefilmproducties voor ze zelf drie korte animatiefilms maakt: Een Griekse Tragedie (1985), Vol van Gratie (1987) en L.A.T. (postuum uitgebracht in 2002). Met Een Griekse Tragedie (1985) valt ze in de prijzen en maakt ze naam in binnen- en buitenland. Ze werkt in opdracht en voorziet tal van boeken, tijdschriften en reclamecampagnes van maatschappijkritische maar vaak humoristische illustraties. Nicole van Goethem heeft een voorkeur voor initiatieven opgezet vanuit een humanistisch gedachtengoed en verkend thema’s en kwesties zoals mensenrechten, het pensioenstelsel en de rol van de vrouw in de samenleving.

Publicatie

Anders dan een klassieke tentoonstellingscatalogus probeert het boek NICOLE VAN GOETHEM een portret te schetsen van Nicole van Goethem aan de hand van een reeks primaire beeldreferenties uit het archief en de nalatenschap. Schetsen van de drie korte animatiefilms worden getoond naast affiches voor de vrouwendagen, gelegenheidsgrafiek en andere opdrachten. Het beeldmateriaal wordt afgewisseld met drie geïllustreerde essays die Van Goethem vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Zo worden haar animatiefilms tegen het licht gehouden van enkele kernideeën van Guy Debord en het Internationaal Situationisme, wordt ze als maatschappelijk geëngageerd humorist en feministisch rolmodel tegen de achtergrond van de vrouwenbeweging geplaatst en wordt tot slot ook haar persoonlijke levenssfeer gekaderd in een omstandige biografie. Deze publicatie wil geenszins een volledig overzicht geven van de hele carrière van Nicole van Goethem. Ze kan eerder beschouwd worden als een aanvulling op de reeds door CinéTé voortreffelijk uitgegeven compilatie-dvd All Films & Artwork – Nicole van Goethem – Drawing the Film (2006), die niet alleen het ganse filmoeuvre van Van Goethem bevat, maar eveneens een zeer ruime selectie van haar cartoons, boekillustraties, affiches en gelegenheidsgrafiek, alsook een 35 pagina’s tellend informatieboekje met liner notes. De publicatie zorgt ervoor dat de artistieke praktijk van Nicole van Goethem geactiveerd wordt en in een hedendaagse beeldende context kritisch gevaloriseerd en gesitueerd kan worden. We hopen vurig dat het oeuvre van Nicole van Goethem verder kan inspireren en stimuleren. 

Klik hier om het boek NICOLE VAN GOETHEM online te lezen !